افتتاح نمایش بورلسک دیتا فون تس در کاباره پاریس

افتتاح نمایش بورلسک دیتا فون تس در کاباره پاریس
نگارش از Euronews

نمایش بورلسک تازه ای از دیتا فون تس در کاباره «کریزی هورس» پاریس افتتاح شده است. دیتا فون تس ده سال پیش اولین نمایش بورلسک خود را در این کاباره برگزار کرد. حال بمناسبت شصت و پنجمین سال تاسیس این کاباره معروف پاریس، هنرمند ۴۳ ساله نمایش خود را به نام «کریزی شو» برگزار می کند.
نمایش «کریزی شو» با ۳۳ اجرا تا آخر ماه مارس ادامه دارد.