گفتگو با خوان دیگو فلورز، خواننده اپرا اهل پرو

گفتگو با خوان دیگو فلورز، خواننده اپرا اهل پرو
نگارش از Euronews

خوان دیگو فلورز، خواننده صدای تنور اهل پرو است. وی در این ویدئو درباره رابطه اش با «لا اسکالای» میلان و از شروع کارش در این اپراخانه معتبر می گوید.