ترانه شاد و تابستانی گروه پاپ بریتانیایی لیتل میکس

ترانه شاد و تابستانی گروه پاپ بریتانیایی لیتل میکس
نگارش از Euronews

گروه لیتل میکس ترانه ای تازه ای برای تابستان منتشر کرده اند. تشکیل این گروه پاپ دختران بریتانیایی، نتیجه شرکت و برنده شدن آنها در مسابقه استعداد خوانندگی ایکس فکتور است.

گروه لیتل میکس تا اکنون دو آلبوم منتشر کرده اند. ترانه «بلک مجیک» بخشی از آلبوم تازه آنها است. این ترانه شاد تابستانی با ریتم تند از دهم ژوییه در بریتانیا منتشر می شود. قرار است گروه لیتل میکس اواخر سال سومین آلبومشان را منتشر کنند.