روی «پشت بامهای» الجزیره فیلمی در پنج اپیزود

روی «پشت بامهای» الجزیره فیلمی در پنج اپیزود
نگارش از Euronews

فیلم «پشت بامها» ساخته مرزاق علوش، کارگردان مشهور الجرایری است. وی در این فیلم از پشت بام خانه های الجزیره، نگاهی انتقادی به جامعه کشورش انداخته است.

در فیلم «پشت بامها» پنج داستان دنبال می شود که طی یک روز در پنج محله پایتخت رخ می دهند. فاصله هر داستان با داستان دیگر با صدای اذان قطع می شود.

کارگردان به خوبی از یک داستان به یک داستان دیگر می پرد و دقیقا تا جایی قصه را تعریف می کند که علاقه بیننده به دانستن بقیه داستان حفظ شود. هر یک از داستانها به یک موضوع اجتماعی ربط دارد، از اختلاف طبقاتی و نابرابری زن و مرد گرفته تا فساد همه گیر در جامعه و رواج بنیادگرایی.

با اینکه موضوع های فیلم جدی است، حال وهوای آن سنگین نیست. در هر داستان حس طنز و طعنه ای که ویژگی کار علوش است، دیده می شود

فیلم «پشت بامها»ی مرزاق علوش یکی از قویترین نقدهای جامعه الجزایر است که از دل همان جامعه برمی خیزد.