فیلم جدید روی اندرسون با موضوع پوچی مرگ

فیلم جدید روی اندرسون با موضوع پوچی مرگ
نگارش از Euronews

عنوان «کبوتری برای تأمل در باب هستی روی شاخه نشست» بتنهایی خلاصه ای از فضای فیلم روی اندرسون، کارگردان سوئدی است زیرا تعریف کردن داستان این فیلم کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.

کارگردان سوئدی فیلم روند فیلمسازی خود را با ساختن یک فیلم در هر هفت سال پی گرفته است. او از یک رشته نماهای دور که با دوربین غیر متحرک فیلمبرداری شده اند برای نگاه به پوچی مرگ و در نتیجه زندگی استفاده کرده است.

نکته این فیلم در بازی هنرپیشگان آن است که بازی بسیار تئاتری و حتی گاهی مضحک ارائه می دهند. بازی آنها در آنچه به یک رشته تابلو شباهت دارد جلو می رود. تابلوهایی که به فضای نقاشیهای اتو دیکس و بویژه گئورگ شولتز شباهت دارد. این فیلم همزمان خنده دار، خوفناک، غیرکلیشه ای و عجیب است.

تماشاگر محو نمایشی از ناامیدی می شود که حالت ژانر اسکاندیناوی سیاه دارد. هیات داوران جشنواره ونیز نیز با اهدای شیر طلایی جشنواره، محو این کبوتر سوئدی شده بودند.