چه کسانی می توانند در برنامۀ خدمات داوطلبانه اروپا شرکت کنند؟

چه کسانی می توانند در برنامۀ خدمات داوطلبانه اروپا شرکت کنند؟
نگارش از Euronews

خدمت داوطلبانه اروپایی به جوانان امکان می دهد به یک کشور خارجی سفر کنند و به مدت حداکثر یک سال خدمات خود را ارائه کنند، البته بدون دستمزد.
 
این طرح مربوط به افراد 18 تا 30 ساله است. 
 
در طی خدمت، داوطلبان از دوره های آموزشی بهره مند شده و بلیط، مسکن، بیمه و کمک هزینه برای مدت اقامت خود دریافت می کنند.
 
 
 

برای اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه کنید