بخش های دیگری از مصاحبه با رنه فلمینگ

بخش های دیگری از مصاحبه با رنه فلمینگ
نگارش از Euronews

آنچه می بینید، بخش های دیگری از گفتگوی یورونیوز با رنه فملینگ، خواننده اپرا در آمریکاست. در این ویدئو، وی در مورد یک دهه تجربه خود در خواندن قطعاتی بر روی موسیقی موتزارت، برنامه های آینده و نیز از تجربه فراموش نشدنی نخستین همخوانی با پلاسیدو دومینگو می گوید.