سازمان ملل از ایران برای گفتگو پیرامون قانون اساسی جدید سوریه دعوت کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سازمان ملل از ایران برای گفتگو پیرامون قانون اساسی جدید سوریه دعوت کرد

استفان د مستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از ایران، ترکیه و روسیه برای گفتگو پیرامون قانون اساسی جدید سوریه دعوت کرد.

به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، این گفتگوها قرار است ۱۱ و ۱۲ سپتامبر در ژنو سوئیس صورت گیرد.

نشست و گفتگوی سه کشور ایران، ترکیه و روسیه موازی با گفتگوی دیگر کشورها همچون آمریکا صورت خواهد گرفت که هنوز تاریخی برای آن مشخص نشده است.