کوبا قانون اساسی سوسیالیستی را تغییر می‌دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
 Cuba's National Assembly
Cuba's National Assembly   -  Copyright  Irene Perez/Courtesy of Cubadebate/Reuters

مجمع ملی کوبا رائول کاسترو، رئیس جمهور پیشین و برادر رهبر انقلاب این کشور را به عنوان رئیس کمیسیون تغییر قانون اساسی تعیین کرد.

قرار است با تغییراتی که در قانون اساسی این کشور بوجود می‌آید امکان ایجاد یک فضای باز اقتصادی و اجتماعی در این کشور جزیره‌ای فراهم شود.

از نظر تحلیلگران، انتصاب کاستروی ۸۶ ساله دراین مقام، نشانه‌ای دیگر از آن است که کنار رفتن او از مقام ریاست جمهوری و واگذاری این جایگاه به میگل دایاز‌-کانل ۵۸ ساله تغییرات چشمگیری را در سیستم سوسیالیستی تک حزبی این کشور بوجود نخواهد آورد.

قرار است آقای کاسترو تا سال ۲۰۲۱ میلادی همچنان رئیس حزب کمونیست کوبا باقی بماند.

قانون اساسی کنونی این کشور در سال ۱۹۷۶ میلادی در جریان جنگ سرد به تصویب رسید و از آن زمان تا کنون سه بار اصلاح شده است.
این قانون، دستورالعمل سیاسی حزب برای ادارۀ کشور محسوب می‌شود و رائول کاسترو اعلام کرده است که این ماموریت قانون اساسی، در جریان بازنویسی تغییر نخواهد کرد.

انتظار می‌رود که قانون اساسی جدید برای رهبران سیاسی محدودیت‌هایی در مورد سن و دورۀ فعالیت ایجاد کند و حقوق گسترده‌تری را نیز برای همجنسگرایان جامعه در نظر بگیرد.

رائول کاسترو اولین بار در سال ۲۰۱۱ میلادی از نیاز به تغییر قانون اساسی سخن گفته بود، یعنی زمانی که مجموعه‌ای از اصلاحات را برای باز کردن درهای کشور به روی سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی با هدف برقراری ثبات در کوبا به اجرا گذاشت.

بیشتر بخوانید: