شخصیت های سال یورونیوز را انتخاب کنید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نامزدهای شخصیت سال یورونیوز
نامزدهای شخصیت سال یورونیوز

در آستانه سال نوی میلادی یورونیوز از مخاطبان خود می‌خواهد که شخصیت سال را در حوزه های مختلف برگزینند. شش حوزه ورزش، فرهنگ، نوآوری، تجارت، اتحادیه اروپا و فضا حوزه‌هایی هستند که مخاطبان یورونیوز در زبان‌های مختلف امکان انتخاب شخصیت سال در آن بخش را خواهند داشت. 

شخصیت سال یورونیوز در حوزه ورزش را می توانید در اینجا انتخاب کنید:

برای گزینش شخصیت سال یورونیوز در حوزه اتحادیه اروپا می توانید در این نظرسنجی شرکت کنید:

یکی دیگر از شخصیت‌های سال یورونیوز در حوزه نوآوری انتخاب خواهد شد. در اینجا می‌توانید در این نظرسنجی شرکت کنید:

در حوزه فضا نیز یورونیوز قصد دارد فردی را به عنوان شخصیت سال انتخاب کند:

یکی دیگر از شخصیت‌های سال یورونیوز در حوزه تجارت برگزیده خواهد شد:

شخصیت سال یورونیوز در حوزه فرهنگی را نیز می توانید در اینجا انتخاب کنید: