گروگان‌گیری در یک مجتمع ورزشی در شهر نانیتون انگلستان

گروگان‌گیری در یک مجتمع ورزشی در شهر نانیتون انگلستان
نگارش از Soroush Alavi

گروگان گیری در یک مجتمع ورزشی تفریحی برمودا پارک در شهر نانیتون انگلستان گزارش شده است.

پلیس محلی با حضور در محل و بسته راه های منتهی به این مجتمع ورزشی تفریحی از مردم خواسته تا از رفت و آمد به محل خودداری کنند.


به گزارش رسانه های محلی احتمال زیاد داده شده گروگان گیر یک مرد مسلح اسلحه شات گان باشد که با ورود به مجتمع ورزشی تفریحی عده ای را به گروگان گرفته است.به گزارش خبرگزاری رویترز پلیس بریتانیا این گروگان‌گیری را یک عملیات تروریستی ندانسته است.

مدیر مجتمع ورزشی تفریحی در گفتگو با شبکه اسکای نیوز احتمال داده گروگان‌گیر یکی از کارمندان سابق این مجتمع باشد.

براساس آخرین گزارشها پلیس بریتانیا سرانجام به محل گروگان‌گیری یورش برده و فرد مهاجم را دستگیر کرده است. در این عملیات به کسی آسیبی نرسیده است.

مطالب مرتبط