قانون ممنوعیت پوشیدن برقع و نقاب در اتریش اجرایی شد

قانون ممنوعیت پوشیدن برقع و نقاب در اتریش اجرایی شد
نگارش از Euronews

در کشور اتریش از امروز یکشنبه ۱ اکتبر (۹ مهر) قانون ممنوعیت پوشاندن کامل صورت با نقاب و برقع با هدف حفظ ارزش‌های این کشور به اجرا درآمد.

به نظر می‌رسد این قانون فقط بر روی زندگی ۱۵۰ زن ساکن این کشور که حدود ۳ دهم درصد از جمعیت مسلمان این کشور و ۲ هزارم درصد از کل جمعیت اتریش را تشکیل می‌دهند، اثر دارد.

بر طبق قانون جدید زنان نمی‌توانند در مکان‌های عمومی صورت خود را از محل رویش مو تا چانه بپوشانند و درصورت تخطی از این قانون ۱۵۰ یورو جریمه خواهند شد.

ممنوعیت پوشاندن صورت بخشی از یک برنامه جامع در جهت ادغام مهاجران و ساکنان این کشور است. براساس این برنامه مهاجران ملزم به شرکت در کلاس‌های زبان هستند تا زبان آلمانی و همچنین هنجارها و ارزش‌های اتریش را بیاموزند.

این تصمیم دولت سبب اعتراضات و انتقادات در این کشور شده است. راستا الکساندرفن در بلن، رییس جمهوری اتریش که از مخالفان این قانون است گفت: «این حق هر زن است که همواره به همان صورتی که دوست دارد لباس بپوشد.»


این نخستین باری نیست که قوانینی از این دست تصویب و به اجرا در می آید. قانون منع پوشاندن صورت سال‌هاست که محل بحث و گفتگو در میان سیاستمداران اروپایی است.

مطالب مرتبط