روایت کودکان سوری از داعشی ها در شهر آزادشدۀ الطبقه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روایت کودکان سوری از داعشی ها در شهر آزادشدۀ الطبقه

کودکان و نوجوانان سوری ساکن در مناطق جنگی اگر هم از درگیری ها، تبادل آتش، گلوله باران ها و بمباران ها جان سالم به در ببرند، شاهد صحنه هایی بوده و هستند که سالهای سال از ذهن و روان آنان زدوده نخواهد شد.

در این ویدئو دو نوجوان از شهر الطبقه واقع در ۴۰ کیلومتری رقه، پایتخت خودخوانده داعش که چهار روز پیش از کنترل داعش خارج شد از آنچه در شهر خود و از داعشی ها دیده اند می گویند.