روایت کودکان سوری از داعشی ها در شهر آزادشدۀ الطبقه

روایت کودکان سوری از داعشی ها در شهر آزادشدۀ الطبقه
نگارش از Euronews

کودکان و نوجوانان سوری ساکن در مناطق جنگی اگر هم از درگیری ها، تبادل آتش، گلوله باران ها و بمباران ها جان سالم به در ببرند، شاهد صحنه هایی بوده و هستند که سالهای سال از ذهن و روان آنان زدوده نخواهد شد.

در این ویدئو دو نوجوان از شهر الطبقه واقع در ۴۰ کیلومتری رقه، پایتخت خودخوانده داعش که چهار روز پیش از کنترل داعش خارج شد از آنچه در شهر خود و از داعشی ها دیده اند می گویند.

مطالب مرتبط