تلاش گروهی از شیعیان هندی در جلوگیری از ذبح گاو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تلاش گروهی از شیعیان هندی در جلوگیری از ذبح گاو

گروهی از جوانان شیعۀ هند در شهر لکنو تلاش می کنند تا مانع کشتار و ذبح و مصرف گوشت گاو در این کشور شوند. آنان فعالیت خود را در نهاد غیردولتی «محافظان مسلمان گاو» ماه گذشته و با انتشار بیانیه ای آغاز کردند.

مسلمانان پس از هندوها بزرگترین اقلیت در این شهر محسوب می شوند و مهم‌ترین روحانیون شیعه هند نیز در این شهر زندگی می‌کنند.

فعالان نهاد «محافظان مسلمان گاو» امیدوارند با آموزش و آگاهی‌سازی هم‌کیشان خود را نسبت به پیامدهای ناشی از ذبح گاو در سطح کشور مطلع و آنها را مجاب کنند که به قوانین ایالتی احترام بگذارند و از مصرف گوشت گاو صرف نظر کنند تا یکی از عواملی که گاه به گاه به تنش‌های قومی و قتل منجر می‌شود، کم رنگ تر شود.

مصرف گوشت گاو توسط پیروان آیین های غیرهندو از جمله مسلمانان، هر از چند گاه در جامعه متنوع هند خصوصا در اجتماعات کوچکتر و در مناطقی که هندوها و مسلمانان در نزدیکی هم زندگی می کنند تنش می آفریند.

گاو در نزد هندوها مقدس است و کشتنش در چندین ایالت هندوستان ممنوع است.