دیوان بین المللی دادگستری درخواست اوکراین برای محکومیت روسیه را رد کرد

دیوان بین المللی دادگستری درخواست اوکراین برای محکومیت روسیه را رد کرد
نگارش از Euronews

دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه درخواست اوکراین برای محکومیت حمایت های روسیه از شورشیان شرق اوکراین را رد کرد.

دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه درخواست اوکراین برای محکومیت حمایت های روسیه از شورشیان شرق اوکراین را رد کرد.

این دیوان که بالاترین رکن قضایی سازمان ملل متحد بشمار می رود می گوید کی یف شواهد کافی برای این ادعا ارائه نکرده است.

همزمان دیوان بین المللی دادگستری از روسیه خواسته است که به تبعیض ها علیه تاتارهای کریمه پایان دهد.

رونی آبراهام قاضی که ریاست قضات دیوان بین المللی دادگستری را بر عهده دارد در اینباره گفت: «فدراسیون روسیه باید محودیت هایی را که بر جامعه تاتارهای کریمه تحمیل شده لغو کند تا آنها بتوانند نهادهایی نمایندگی شان از جمله مجلس تاتارها را حفظ کنند.»

این دیوان همچنین از مسکو خواسته است که امکان آموزش به زبان اوکراینی را برای بخشی از ساکنان کریمه فراهم کند.

در روزهای پیش از برگزاری همه پرسی الحاق به روسیه در کریمه در سال ۲۰۱۴، تاتارها در مقابل پارلمان محلی کریمه دست به اعتراض زدند و پیوستن کریمه به روسیه را «غیر قانونی» خوانده و خواستار تحریم آن بودند.

جنگ داخلی در شرق اوکراین که از آوریل سال ۲۰۱۴ (یک ماه بعد از ضمیمه شدن کریمه به خاک روسیه) آغاز شده است تاکنون باعث مرگ دست کم ۱۰ هزار نفر شده است.

مطالب مرتبط