۳۲ درصد از مردم فرانسه برای مشارکت در انتخابات تصمیم نگرفته اند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
۳۲ درصد از مردم فرانسه برای مشارکت در انتخابات تصمیم نگرفته اند