نجات نزدیک به ۲۰۰۰ پناهجوی سرگردان در آب های مدیترانه

نجات نزدیک به ۲۰۰۰ پناهجوی سرگردان در آب های مدیترانه
نگارش از Euronews

نزدیک به ۲۰۰۰ پناهجوی سرگردان طی روزهای شنبه و یکشنبه از آب های مدیترانه نجات یافته اند.

نزدیک به ۲۰۰۰ پناهجوی سرگردان طی روزهای شنبه و یکشنبه از آب های مدیترانه نجات یافته اند.

گارد ساحلی ایتالیا به کمک سازمان های غیر دولتی داوطلب عملیات نجات پناهجویان را با جدیت بیشتر دنبال می کند. این پناهجویان از کشورهای بحران زده عمدتا آفریقایی خود را به لیبی رسانده اند تا از طریق دریای مدیترانه از اروپا سر درآورند.

گفته می شود طی دو روز مذکور نزدیک به ۶۰۰۰ هزار پناهجو از لیبی سوار بر قایق ها و کشتی ها راه اروپا را در پیش گرفته اند.

بنابر گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون یعنی طی حدودا چهار ماه و نیم گذشته بیش از ۲۷ هزار پناهجو به ایتالیا رسیده اند؛ نزدیک به سی درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته. در این میان ۶۶۶ پناهجوی بداقبال هم طعمه دریا شده اند.

مطالب مرتبط