قاضی تقاضای رومن پولانسکی برای بازگشت بدون تعقیب به آمریکا را رد کرد

قاضی تقاضای رومن پولانسکی برای بازگشت بدون تعقیب به آمریکا را رد کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه * یک قاضی آمریکایی تقاضای رومن پولانسکی برای بازگشت به آمریکا بدون احتمال محکومیت به زندان را رد کرد.

  • خبر کوتاه *

یک قاضی آمریکایی تقاضای رومن پولانسکی برای بازگشت به آمریکا بدون احتمال محکومیت به زندان را رد کرد. این کارگردان سینما متهم به تجاوز به یک زن در سنین نوجوانی وی است و در پی همین پروندۀ قضایی نزدیک به چهل سال است که نتوانسته به آمریکا بازگردد.

رومن پولانسکی متهم است که در سال ۱۹۷۷، یک دختر ۱۳ ساله را در منزل جک نیکلسون با مواد مخدر بیهوش و به وی تجاوز کرده است. وی در آن هنگام با اعتراف به داشتن رابطۀ جنسی با این نوجوان، ۴۲ روز را در بازداشت گذراند اما پس از آزادی با قید وثیقه و با اطمینان از خطر محکومیت به زندان طولانی، در سال ۱۹۷۸ به فرانسه گریخت.

کارگردان فیلم هایی چون پیانو و برندۀ جایزۀ اسکار که ملیت فرانسوی و لهستانی دارد، در سال ۲۰۰۹ نیز با استناد به حکم بازداشت بین المللی صادر شده از سوی آمریکا در شهر زوریخ دستگیر و مدت هفت ما را در حبس خانگی گذرانده بود.

مطالب مرتبط