سیل در پرو تاکنون دستکم ۹۰ نفر را کشته است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سیل در پرو تاکنون دستکم ۹۰ نفر را کشته است
  • خبر کوتاه *

قربانیان سیل در پرو از مرز ۹۰ نفر گذشته است و به گفتۀ مقامات این کشور، تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار نفر در اثر سیلاب ها خانه های خود را از دست داده اند.

این سیلاب ها در منطقۀ پیورا به دلیل طغیان رودخانه ها شدید بوده و عدم توقف باران همزمان با این سیلاب ها کمک رسانی را با دشواری همراه کرده است. طبق منابع خبری پرو، امدادرسان روز دوشنبه توانسته اند چند نفر در این شهر را که در معرض غرق شدن بودند از خطر مرگ نجات بدهند.

سازمان هواشناسی پرو می گوید این بارش ها که از چند هفتۀ پیش آغاز شده در پی پدیدۀ ال نینو و گرم شدن اقیانوس آرام بوجود آمده و از سال ۱۹۹۸ به اینسو در این کشور بی سابقه است.

در سال ۱۹۹۸، پدیدۀ ال نینو موجب جاری شدن سیلاب های شدید و طغیان رودخانه ها در این کشور شد که در نتیجۀ آن دست کم ۵۰۰ نفر جان باختند.

پرو در سال ۱۹۸۲ نیز قربانی پدیدۀ ال نینو بود که تبعات آن تقریبا یکسال طول کشید و موجب مرگ نزدیک به ۹۰۰۰ نفر در نتیجۀ سیلاب ها و بیماری های مسری و واگیردار شد.