درخواست حکم بازداشت برای رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی

درخواست حکم بازداشت برای رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی
نگارش از Euronews

دادستانی کره جنوبی خواستار صدور حکم بازداشت برای رئیس جمهوری پیشین این کشور شد.

دادستانی کره جنوبی خواستار صدور حکم بازداشت برای رئیس جمهوری پیشین این کشور شد.

پارک گئون هه به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت، ۱۷ روز پیش با تائید دادگاه قانون اساسی از مقام ریاست جمهوری برکنار شده و در هفته گذشته ۱۴ ساعت بازجویی شده است.

دادگاه منطقه مرکزی سئول تاکنون درخصوص درخواست دادستانی واکنشی نشان نداده است. با این حال پیش بینی می شود که پیش از اتخاذ تصمیم، وی احضار شود. در صورت بازداشت، پارک گئون هه ۶۵ ساله نخستین رهبر سیاسی برکنار شده ای خواهد بود که از نیمه دهه ۹۰ میلادی تاکنون در کره جنوبی زندانی می شود.

قرار است ۹ ماه مه میلادی در کره جنوبی انتخابات ریاست جمهوری برپا شود.

مطالب مرتبط