تدابیر امنیتی در اطراف کاخ سفید تشدید شد

تدابیر امنیتی در اطراف کاخ سفید تشدید شد
نگارش از Euronews

تدابیر امنیتی در اطراف کاخ سفید به دنبال دستگیری راننده ای که شنبه شب در مقابل یکی از ورودی های محل اقامت رئیس جمهوری آمریکا تهدیداتی را مطرح کرده بود، تشدید شد.

تدابیر امنیتی در اطراف کاخ سفید به دنبال دستگیری راننده ای که شنبه شب در مقابل یکی از ورودی های محل اقامت رئیس جمهوری آمریکا تهدیداتی را مطرح کرده بود، تشدید شد.

دستگیری این شخص در حالی صورت می گیرد که چند ساعت پیش از آن نیز فردی با حضور در منطقه حفاظت شده به نرده های کاخ نزدیک شده بود.

به دنبال حادثه شنبه شب خبرگزاری رویترز از بسته شدن چند خیابان اطراف کاخ سفید خبر داد.

ماموران امنیتی کاخ سفید هفته گذشته پس از پرش مردی از روی نرده های اطراف سفید و دستگیری دیرهنگام او مورد انتقاد قرار گرفتند. این فرد پیش از بازداشت ۱۶ دقیقه در محوطه محل اقامت رئیس جمهوری آمریکا حضور داشت.

مطالب مرتبط