معترضان به افزایش مالیات ها در لبنان به خیابان های بیروت ریختند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معترضان به افزایش مالیات ها در لبنان به خیابان های بیروت ریختند

هزاران نفر در لبنان روز یکشنبه در اعتراض به پیشنهاد دولت در زمینه افزایش مالیات ها به خیابان های بیروت، پایتخت ریختند.

دولت لبنان اخیرا و در پی افزایش دستمزدها در بخش خدمات دولتی، لایحه ای را تقدیم پارلمان کرده که به افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مشروبات الکلی و دخانیات نظر دارد.

معترضان در میدان «ریاض الصلح» بیروت فریاد می زدند که « مالیات نخواهند پرداخت». اعتراض ها در لبنان از هفته گذشته شروع شد و به تدریج بر شمار معترضان افزوده شد. تظاهرکنندگان همچنین اعتراض خود را به شیوع فساد و رانت خواری در کشور نشان داشتند.

یکی از آنها گفت: «اعتراضات تا رسیدن به خواسته مان ادامه دارد. تنها خواسته ما از دولت کم کردن مالیات است. این نخستین گام است.» معترض دیگری افزود:« امروز ما به خیابان ها آمده ایم تا صدایمان را به گوش آنها برسانیم. ما جلسات دولت و مجلس را دنبال می کنیم و می خواهیم به آنها نشان دهیم که در خیابان ها هستیم. ما هر دولت ظالمی را سرنگون می کنیم.»

افزایش مالیات ها بخشی از طرحی است مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی که نخست وزیر سعد حریری تقدیم پارلمان کرده و نمایندگان هم بررسی آن را آغاز کرده اند.