فرستنده بسته های انفجاری به پاریس و برلین گروه «توطئه هسته های آتشین» در یونان است

فرستنده بسته های انفجاری به پاریس و برلین گروه «توطئه هسته های آتشین» در یونان است
نگارش از Euronews

مبدا بسته پستی ارسالی به دفتر صندوق بین المللی پول در پاریس که روز پنجشنبه منفجر شد یونان گزارش شده است.

مبدا بسته پستی ارسالی به دفتر صندوق بین المللی پول در پاریس که روز پنجشنبه منفجر شد یونان گزارش شده است. روی بسته ارسالی نام سخنگوی حزب اپوزیسیون «دموکراسی نوین» بعنوان فرستنده درج شده بود.

نیکوس توسکاس، وزیر نظم عمومی یونان در این باره گفت: «بمبی که روز پنجشنبه موجب زخمی شدن یک کارمند صندوق بین المللی پول شد با نام ویسیلیس کیکیلیاس، از اعضای ارشد حزب دموکراسی نوین ارسال شده بود.»

این آدرس جعلی است و توسط گروه آنارشیست «توطئه هسته های آتشین» استفاده شده است. این گروه روز جمعه مسئولیت ارسال دو بسته انفجاری به اروپا را ‍پذیرفته است. بسته دوم که حاوی بمبی دست ساز بود به آدرس وزارت دارایی آلمان فرستاده و روز چهارشنبه دریافت و خنثی شد. روی این بسته نام آدونیس جئورجیادیس، معاون رهبر حزب محافظه کار دموکراسی نوین درج شده بود.

گروه «توطئه هسته های آتشین» پیشتر در سال ۲۰۱۰ هم مسئولیت ارسال شماری بسته حامل مواد منفجره به سفارتخانه های خارجی در آتن را پذیرفته بود.

مطالب مرتبط