دیدار نامزد چپگرای ریاست جمهوری مکزیک با مهاجران در نیویورک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیدار نامزد چپگرای ریاست جمهوری مکزیک با مهاجران در نیویورک

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، نامزد چپگرای ریاست جمهوری مکزیک با تعدادی از مهاجران در کلیسایی در نیویورک دیدار کرد. وی به هوادارانش وعده داده است در صورت رسیدن به ریاست جمهوری علیه نقض حقوق بشر و تبعیض دولت آمریکا در آمریکای مرکزی شکایت خواهد کرد.

همزمان با حضور وی در میان هواداران، تعدادی از مخالفان با نشان دادن تصاویر لوپز اوبرادور در کنار شهردار سابق ایگوآلا به حضور وی در این کلیسا اعتراض کردند.

شهردار سابق ایگوآلا به اتهام دست داشتن در مفقود و کشته شدن ۴۳ دانشجوی مکزیکی در سال ۲۰۱۴ در حال حاضر در زندان به سر می برد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور هرگونه ارتباط دوستانه با شهردار سابق ایگوآلا را رد کرده و خواستار محاکمۀ وی شده است.