آزاد شدن قاتل دختران اسرائیلی پس از ۲۰ سال

آزاد شدن قاتل دختران اسرائیلی پس از ۲۰ سال
نگارش از Euronews

احمد الدقامسه، سرباز اُردنی که ۲۰ سال پیش هفت دانش آموز دختر اسرائیلی را در یک تیراندازی کشته بود از زندان آزاد شد و در میان شادی هوادارانش به شهر خود در شمال اُردن…

احمد الدقامسه، سرباز اُردنی که ۲۰ سال پیش هفت دانش آموز دختر اسرائیلی را در یک تیراندازی کشته بود از زندان آزاد شد و در میان شادی هوادارانش به شهر خود در شمال اُردن بازگشت. او مدعی شده بود این دانش آموزان که با اردوی مدرسه به نزدیکی مرز اُردن رفته بوده اند، هنگام نماز او را مسخره کرده اند.

الدقامسه که در سال ۱۹۹۷ به عنوان مرزبان در ارتش اُردن خدمت می کرد پس از این حادثه، باید به مرگ محکوم می شد اما دادگاه نظامی با عنوان کردن عدم تعادل روانی وی، او را به حبس ابد محکوم کرد؛ حکمی که در اُردن هم ارز بیست سال زندان است.

بازماندگان این حادثه در اسرائیل، آزادی او را عادلانه نمی دانند، حال آنکه طرفداران تندروی او در اُردن از وی همچون یک قهرمان استقبال کردند.

مطالب مرتبط