پلیس فرانسه اجساد خانواده تروآدک را کشف کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس فرانسه اجساد خانواده تروآدک را کشف کرد

پلیس جنایی فرانسه خبر داد که قطعاتی از اجساد خانواده تروآدک را کشف کرده است.

سه روز پیش داماد این خانواده فرانسوی اعتراف کرده بود که چهار عضو این خانواده را با معاونت همسرش به قتل رسانده است، آنها را تکه تکه کرده و در مزرعه خود سوزانده و خاک کرده است.

ظاهرا دعوا بر سر ارث و میراث دلیل این قتل بوده است.