فیلیپین؛ افشاگری افسر بازنشسته پلیس علیه رئیس جمهور

فیلیپین؛ افشاگری افسر بازنشسته پلیس علیه رئیس جمهور
نگارش از Euronews

یک افسر بازنشسته پلیس روز دوشنبه در مجلس فیلیپین علیه رودریگو دوترته، رئیس جمهوری این کشور افشاگری کرد.

یک افسر بازنشسته پلیس روز دوشنبه در مجلس فیلیپین علیه رودریگو دوترته، رئیس جمهوری این کشور افشاگری کرد. آرتورو لاسکاناس گفت در زمان شهردار بودنِ آقای دوترته، عضو جوخه مرگی بوده که به فرمان وی ۲۰۰ تن را کشته است.

وی گفت: «من نمی توانم این رازهای سیاه و شرورانه زندگی ام را به خود به گور ببرم، آنها زاده اطاعت من از دستورات شهردار رودریگو دوترته و کارزار شرورانه او علیه جرم و جنایت و مخدرهای غیرقانونی است. من چنان غرق وفاداری و اطاعت کورکورانه بودم که به شکل غیر مستقیم باعث کشته شدن دو برادر خود شدم.»

سناتورهای فیلیپینی که بسیاری از آنها هوادار دوترته هستند اعتبار سخنان این افسر پلیس را به چالش کشیده و ناگهان به جلسه پایان دادند.

رودریگو دوترته چندی پیش، به شکل ضمنی به دست داشتن در این کشتارها اذعان کرد و گفت: «باید تصدیق کنم که یک سوم از کشتارها طی عملیات پلیس روی داد. نمی خواهم از خودم تعریف کنم اما در داوائو، خودم شخصا این کار را می کردم.»

مدافعان حقوق بشر می گویند ۱۴۰۰ پرونده قتل مشکوک از زمان شهرداری آقای دوترته در داوائو برجا مانده است.

از هشت ماه پیش که دوترته به ریاست جمهوری فیلیپین رسیده، بیش از ۸۰۰۰ تن به طرزی مرموز و به دست مردان مسلح ناشناس به قتل رسیده اند. (به شکل میانگین هزار نفر در ماه) اکثر کشته شدگان مصرف کنندگان مواد مخدر بوده اند. مقامات فیلیپین مدعی اند که این قتلها نتیجه جنگ درونی مافیای مواد مخدر این کشور است.

مطالب مرتبط