قانون جدیدی برای خدمت نظام وظیفۀ عمومی زنان و مردان در سوئد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قانون جدیدی برای خدمت نظام وظیفۀ عمومی زنان و مردان در سوئد

خبر کوتاه

دولت چپگرای سوئد پیش نویس قانون جدیدی را برای خدمت نظام به تصویب رساند که بر اساس آن از این به بعد زنان نیز باید در کنار مردان در این فعالیتهای نظامی شرکت کنند.

علت تهیه این پیش نویس، به گفته وزیر دفاع سوئد، وخامت وضعیت امنیتی در اروپا و در سوئد است.

این مصوبه جدید تمام متولدین پس از ۱۹۹۹ میلادی را در بر می گیرد و بر اساس آن دستکم ۴ هزار جوان هجده ساله، هرساله برای خدمت نظام فراخوانده می شوند.

پیش از این در سال ۲۰۱۰ میلادی خدمت نظام اجباری برای مردان در سوئد لغو شده بود زیرا به اندازه کافی برای رفع نیازهای نظامی داوطلب وجود داشت.