برنامه انتخاباتی امانوئل مکرون؛ اخلاقی کردن سیاست و دفاع از سیستم قضایی مستقل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برنامه انتخاباتی امانوئل مکرون؛ اخلاقی کردن سیاست و دفاع از سیستم قضایی مستقل

امانوئل مکرون کاندیدای مستقل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز پنج شنبه در حالی از برنامه انتخاباتی اش رونمایی کرد که فرانسوا فیون و مارین لوپن که با پرونده های قضایی مواجه اند سیستم قضایی را مورد حمله قرار داده اند.

وعده از بین بردن نابرابری ها، کوچک کردن پارلمان، دفاع از استقلال سیستم قضایی و ممنوعیت استخدام بستگان و اعضای خانواده، بخش هایی از برنامه کاندیدای جنبش «در حرکت» را شامل می شوند.

امانوئل مکرون کاندیدای مستقل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می گوید: «لحظه مهم و جدی ای است چرا که دو کاندیدا تصمیم گرفته اند پروژه های محافظه کارانه و یا برنامه هایی قهقرایی و واپسگرا برای کشور ارائه کنند. آنها همچنین تصمیم گرفته اند به عمد به حاکمیت قانون و بطور خاص اقتدار سیستم قضایی حمله کنند. ما اصلاحاتی را پیشنهاد می کنیم که استخدام بستگان و اعضای خانواده ممنوع شود. این اصلاحات از ابتدا بخشی از برنامه جنبش ما بوده اما ما آن را دوباره مطرح می کنیم تا تمام نمایندگان پارلمان نیز آن را رعایت کنند.»

امانوئل مکرون در حال حاضر و بر اساس نظرسنجی ها در دور اول ۲۵ درصد آراء را کسب خواهد کرد. مارین لوپن کاندیدای راست های افراطی ۲۷ درصد، فرانسوا فیون کاندیدای محافظه کاران فرانسه ۱۹ درصد و بنوآ امون کاندیدای سوسیالیست ها ۱۶ درصد رای کسب خواهند کرد و با این حساب دور دوم انتخابات رقابت میان امانوئل مکرون و مارین لوپن خواهد بود.