کرسیدا دیک رئیس اسکاتلندیارد شد

کرسیدا دیک رئیس اسکاتلندیارد شد
نگارش از Euronews

کرسیدا دیک، افسر با سابقۀ بریتانیایی بعنوان رئیس جدید اسکاتلندیارد منصوب شد.

کرسیدا دیک، افسر با سابقۀ بریتانیایی بعنوان رئیس جدید اسکاتلندیارد منصوب شد. این نخستین بار در تاریخ ۱۸۸ سالۀ پلیس لندن است که یک زن ادارۀ آن را دراختیار می گیرد.

وی که ۵۶ سال دارد سه سال پیش اسکاتلندیارد را ترک کرده بود تا سرویس امنیتی وزارت خارجه را هدایت کند.

رئیس جدید اسکاتلندیارد انتخاب خود برای ادارۀ پلیس کلانشهر لندن را یک افتخار دانست و گفت : « من از این انتخاب به خودم می بالم، این امر فراتر از رویاهای من است و یک مزیت خارج از باور است. واقعا به ریاست پلیس لندن افتخار می کنم.»

کرسیدا دیک در جریان حملات تروریستی در متروی لندن در ژوییۀ ۲۰۰۵ فرماندهی عملیات دستگیری عاملان این انفجارها را بعهده داشت که منجر به کشته شدن خوآن کارلس دومنز، یک برقکار برزیلی الاصل شد. پلیس در ایستگاه متروی استاکول هدف هشت گلوله قرار داده بود که تنها هفت گلوله به سر وی شلیک شده بود. در سال ۲۰۰۷ دادگاهی در لندن وی را از داشتن هرگونه مسئولیتی در کشته شدن این فرد مبرا دانست.

مطالب مرتبط