حمله پلیس به اردوگاه معترضان به عملیات خط لوله نفتی داکوتا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله پلیس به اردوگاه معترضان به عملیات خط لوله نفتی داکوتا

پس از نزدیک به یکسال معترضانی که در اعتراض به اجرای عملیات خط لوله نفت و گاز داکوتای شمالی در مسیر این عملیات لوله گذاری اردوگاهی برپا کرده بودند با حمله پلیس ناگزیر بخش بزرگی از چادرهایشان را رها کردند. تعدادی از تحصن کنندگان در این محل از جمله چندین کهنه سرباز که در حمایت از قبیلۀ ایستاده چون صخره به این حرکت پیوسته بودند نیز دستگیر شده اند.

فرماندار داکوتا درباره حمله پلیس و تلاش برای متلاشی کردن این اردوگاه می گوید: «بزرگترین پرسشی که برای آینده مطرح این است که آیا کسی در این اردوگاه باقی می ماند یا نه؟ می خواهیم مطمئن شویم که آیا می توانند داوطلبانه بروند و متعلقاتشان و تمام چیزهایی که ما فکر می کنیم از نظر فرهنگی برای آنها بار معنایی دارد با خود ببرند.»

برخی از معترضان پیش از ترک محل چادرهایشان در اعتراض به سرکوبهای وحشیانه پلیس آمریکا به آتش کشیدند. این پروژه ای است که در آن اجرای عملیات لوله گذاری بطول ۱۹۰۰ کیلومتر در ۴ ایالت آمریکا انجام می گیرد. رقم انجام پروژه بیشتر از ۴ میلیارد دلار است و بواسطه آن نفت داکوتای شمالی به ایالت ایلینویز منتقل می شود.

قبایل سرخپوستی مستقر در این ایالت می گویند این خط لوله ضمن عبور از سرزمین های مقدس آنها، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی این منطقه را آلوده می کند.