نیویورک؛ افتادن دسته جمعی داخل دریاچه یخ زده در هنگام گرفتن سلفی

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
نیویورک؛ افتادن دسته جمعی داخل دریاچه یخ زده در هنگام گرفتن سلفی

گروهی از نوجوانان که برای گرفتن سلفی به روی دریاچه یخ زده پارک مرکزی(Central Park) نیویورک رفته بودند با شکسته شدن یخ ها به داخل این دریاچه سقوط کردند.

این اتفاق در روز سه شنبه ۲۱ فوریه (سوم بهمن) رخ داد و این نوجوانان با تلاش دو مدل استرالیایی و همراهی افراد دیگر نجات پیدا کردند.

این ویدئو توسط یکی از شاهدان ماجرا گرفته شده است و لحظه هایی را نشان می دهد که این نوجوانان دچار وحشت شدیدی شده اند.

آن ها به دلیل کاهش دمای بدنشان، پس از نجات به بیمارستان نزدیک این محل منتقل شدند.