موافقت یونان با اجرای برنامه های اصلاحی بیشتر بدون اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی

موافقت یونان با اجرای برنامه های اصلاحی بیشتر بدون اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی
نگارش از Soroush Alavi

در مذاکرات بین یونان، گروه وزیران دارایی حوزه پولی یورو و نمایندگان بستانکاران این کشور برای اعطای قسمت دیگری از بسته کمک مالی پیشرفتهایی حاصل شده است.

در مذاکرات بین یونان، گروه وزیران دارایی حوزه پولی یورو و نمایندگان بستانکاران این کشور برای اعطای قسمت دیگری از بسته کمک مالی پیشرفتهایی حاصل شده است.

در نشست روز دوشنبه گروه وزیران دارایی حوزه پولی یورو موسوم به یوروگروپ در بروکسل اوکلید ساکالوتوس، وزیر دارایی یونان اعلام کرد تدابیری برای رسیدن به اهداف بودجه ای کشور جهت تصویب به پارلمان خواهد رفت.

یرون دایسلبلوم، رییس یوروگروپ در واکنش گفت: «با تغییر و تحولاتی در سیاستها مواجه خواهیم بود. شاید از اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی حذر کنیم تا بیشتر برروی اصلاحات اساسی متمرکز باشیم که معیاری کلیدی برای صندوق بین المللی پول محسوب می شود.»

یونان موافقت کرده تا بدون اجرای تدابیر مجدد ریاضت اقتصادی در سیستم مالی، بازنشستگی و بازار کار برنامه های اصلاحی تصویب و اجرا کند.

در این بین صندوق بین المللی پول از آتن خواسته تا با اجرای این تدابیر به وضعیت بودجه ای خود سر و سامان بخشد.

پی یر مسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا گفت: «باید اختلاف نظرها در زمینه برنامه بودجه یونان را کاهش دهیم. باید نسبت به جزییات تدابیری که برسر تصویب و اجرای آنها توافق حاصل شده با یکدیگر به اجماع برسیم.»

بین یونان و صندوق بین المللی پول برسر میزان مازاد بودجه ای این کشور اختلاف وجود دارد. امری که تا این لحظه مانع مشارکت این نهاد در اجرای قسمت دیگری از برنامه کمک مالی به آتن شده است.

مطالب مرتبط