ورود نیروهای پلیس ترکیه به صحن دانشگاه آنکارا و بازداشت دانشجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورود نیروهای پلیس ترکیه به صحن دانشگاه آنکارا و بازداشت دانشجویان

پلیس ترکیه جمعه به دانشجویان و استادان معترض دانشگاه آنکارا حمله ور شد. معترضان در مخالفت با حکم حکومتی تعلیق ۳۳۰ استاد دانشگاه در دانشگاه پایتخت تجمع کرده بودند و با واکنش خشن نیروهای پلیس مواجه شدند. پلیس با پرتاب گاز اشک آور وارد صحن دانشگاه شد و دست کم پنج نفر را بازداشت کرد. در این دانشگاه ۲۲ نفر از استادان از کار خود برکنار شده اند.

ویلی آغبابا، نماینده مخالفان در پارلمان ترکیه می گوید: « متاسفانه یکی از تاریخی ترین دانشگاههای ترکیه زیر حمله قرار گرفته است. دولت می خواهند تمام موانع در راه همه پرسی را با زور از پیش رو بردارد. آنها می خواهند تمام مخالفان را خاموش کنند.»

سرکوبهای دولتی همزمان شده با لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه که از سوی رئیس جمهوری پیشنهاد شده است. این لایحه اجازه برگزاری یک همه پرسی در ۱۶ آوریل آینده را می دهد. مخالفان می گویند هدف اصلی از این همه پرسی افزایش اختیارات رئیس جمهوری اردوغان است. به گفته مخالفان این همه پرسی راه حزب توسعه و عدالت به سوی یک حکومت دیکتاتوری را هموار می کند.