تلاش نافرجام دو سارق برای شکستن شیشه فروشگاهی در فلوریدا

تلاش نافرجام دو سارق برای شکستن شیشه فروشگاهی در فلوریدا
نگارش از Banafsheh Soleimani

تصاویر ضبط شده از دوربین مدار بسته فروشگاهی در بندر سنت لوسی در فلوریدا، نشانگر تلاش ناموفق دو سارق برای شکستن شیشه مغازه است.

اگرچه سارقان در آغاز توانستند با چکس در شیشه این فروشگاه ترک ایجاد کنند، اما هرچه کوشیدند نتوانستند شیشه ترک خورده را بشکنند و در نهایت محبور به ترک محل شدند.

این تصاویر توسط پلیس فلوریدا منتشر شده است.