شرکت بلژیکی چیپس الکترونیکی در بدن کارکنانش می گذارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرکت بلژیکی چیپس الکترونیکی در بدن کارکنانش می گذارد

خبر کوتاه

یک شرکت بلژیکی به کارکنان خود پیشنهاد کرده است برای ورود و خروج آسانتر به دفاتر این شرکت یک چیپس الکترونیکی در بدن آنها کار گذاشته شود.

این چیپس الکترونیکی که در انگشت شست یا سبابه قرار می گیرد به کارکنان شرکت «نیوفیشن» اجازه ورود و خروح، روشن کردن کامپیوتر و پرداخت های داخلی را می دهد. به گفتۀ مسئولان این شرکت بلژیکی، این چیپس الکترونیکی به اندازۀ یک دانۀ برنج است و هیچ خطری برای سلامتی حاملان آن ندارد.

این تکنولوژی که از آن با نام اختصاری «RFID» نام می برند در حال حاضر توسط دست کم ۱۰.۰۰۰ نفر در سراسر جهان بویژه در موسسات امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد.