قهرمانی یاکوبسن در مسابقات کایت سرفینگ آفریقای جنوبی

قهرمانی یاکوبسن در مسابقات کایت سرفینگ آفریقای جنوبی
نگارش از Euronews

نیک یاکوبسن مقام نخست مسابقات کایت سرفینگ در آفریقای جنوبی را از آن خود کرد.

نیک یاکوبسن مقام نخست مسابقات کایت سرفینگ در آفریقای جنوبی را از آن خود کرد.

این ورزشکار دانمارکی در حضور بیش از هشت هزار تماشاگر مشتاق که برای دیدن این مسابقات به سواحل بیگ بِی آمده بودند موفق شد بالاتر از جمعی از بهترین های کایت سرفینگ جهان برای نخستین بار بر سکوی نخست بایستد.

آرون هادلو از بریتانیا که سال گذشته در این مسابقات قهرمان شده بود در مکان دوم قرار گرفت.