حلزون و داستان دیواری که ترامپ نتوانست بسازد

حلزون و داستان دیواری که ترامپ نتوانست بسازد
نگارش از Euronews

اگر نظر دونالد ترامپ را در باره اتحادیه اروپا بپرسید لطیفه ای دارد که دوست دارد برایتان تعریف کند.

اگر نظر دونالد ترامپ را در باره اتحادیه اروپا بپرسید لطیفه ای دارد که دوست دارد برایتان تعریف کند.

این لطیفه را یک بار در مصاحبه با مایکل گُوو، نماینده پارلمان بریتانیا و یکبار هم در کنفرانس خبری مشترک با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا به زبان آورد.

لطیفه درباره دیواری است که وی زمانی می خواست دور یکی از زمینهای گلفش در دهکده ای در ایرلند بکشد.

آقای ترامپ می خواست اطراف زمین گلفش در دهکده «دون بگ» در ایرلند دیوار بکشد. این محل در منطقه محافظت شده اتحادیه اروپا واقع می شده و از قضا یک حلزون کوچک هم در همین منطقه زندگی می کرده است.

رییس جمهوری آمریکا می گوید «خیلی تجربه بدی بود» و گلایه دارد که مقامات ایرلند از نقشه او پشتیبانی کردند، اما اتحادیه اروپا که ترامپ به آن «کنسرسیوم» می گوید با «کلک های زیست محیطی» سعی کردند مانع از کار او شوند.

در آخر آقای ترامپ منصرف شد به این دلیل که کسب همه جوازهای لازم، خیلی طول می کشیده است.

در نتیجه در نهایت همانطور که نیویورک تایمز نوشت «حلزون پیروز شد».

رییس جمهوری ایالات متحده، هیچ ابایی ندارد که اعتراف کند تجریبات شخصی در سیاستگذاری هایش دخیلند.

او «دوست دارد دیوار بسازد» و «محدودیت مقررات زیست محیطی را دوست ندارد» و همانطور که از سرنوشت «سالی یییتس» جانشین موقت وزیر دادگستری ایالات متحده معلوم است، دوست ندارد کسی مانع اجرای نقشه هایش شود.

بنابراین به نظر می رسد که اتفاقی که در دهکده «دون بگ» در ایرلند برای زمین گلف رییس جمهوری آمریکا افتاده، تأثیر عمیقی بر او گذاشته باشد.

فارغ از انگیزه های شخصی، دشمنی دونالد ترامپ با اتحادیه اروپا عمیق است. او پیش بینی کرده است که کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هم «به دنبال بریتانیا خواهند رفت» و عضویتشان در اتحادیه را لغو خواهند کرد. وی شرکتهای اروپایی را به وضع عوارض گمرکی تهدید کرده و به شدت از سیاستهای مهاجرتی اروپا انتقاد کرده است.

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا هم رئیس جمهوری ایالات متحده، چین، روسیه، و اسلام افراطی را در فهرست خطراتی قرار داد که اتحادیه اروپا را تهدید می کند.

حلزون کوچک، در آینده برای خیلی چیزها باید پاسخگو باشد.

مطالب مرتبط