نشست لیسبون، فرصتی برای تاختن به دولت ترامپ و تاکید بر «اروپایی متحد»

نشست لیسبون، فرصتی برای تاختن به دولت ترامپ و تاکید بر «اروپایی متحد»
نگارش از Euronews

نشست رهبران کشورهای جنوب اروپا در لیسبون، پایتخت پرتغال با هدف گفت و گو درباره چالش های پیش رو در زمینه مهاجرت و اوضاع اقتصادی، روز شنبه فرصتی بود تا فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه به همتای آمریکا

نشست رهبران کشورهای جنوب اروپا در لیسبون، پایتخت پرتغال با هدف گفت و گو درباره چالش های پیش رو در زمینه مهاجرت و اوضاع اقتصادی، روز شنبه فرصتی بود تا فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه به همتای آمریکایی اش، دونالد ترامپ بتازد، آنهم یک هفته پس از به قدرت رسیدن او.

رئیس جمهوری فرانسه با متهم کردن دولت دونالد ترامپ، به «عوام گرایی و افراطٰ گرایی» خواستار اروپایی متحد شد که «به ارزش هایش پایبند» باشد و آنها را برای نسل آینده پاس بدارد. او گفت: «گفتمانی که صدای آن از ایالات متحده شنیده می شود تقویت کننده عوامگرایی و حتی افراط گرایی است. این فکر و اندیشه جایی در اروپا ندارد. این که نباید با هم بود و نباید پناهجویان را پذیرفت و اینکه باید توافق بر سر تغییرات اقلیمی زیر سوال برد و سیاست حمایتگرایانه را در پیش گرفت؛ اینها در اروپا جایی ندارد. اروپا حمایتگرا و بسته نیست. اروپا اصول و ارزش های مشخصی دارد.»

این اظهارات پس از آن ایراد می شود که ترامپ روز جمعه فرمان ممنوعیت ورود مهاجران و پناهجویان هفت کشور از جمله ایران به آمریکا را صادر کرد.

این دومین باری است که رهبران کشورهای جنوب اروپا (فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، یونان، قبرس و مالت) که همگی عضو حوزه پولی یورو هستند گرد هم می آیند تا راهی برای احیای رشد اقتصادی بیابند.

مطالب مرتبط