دومای روسیه از خشونت خانگی بدون جرح جرم زدایی کرد

دومای روسیه از خشونت خانگی بدون جرح جرم زدایی کرد
نگارش از Masoud Imani Kalesar

مجلس نمایندگان روسیه (دوما) روسیه روز چهارشنبه، ۲۵ ژانویه با تایید طرحی از خشونت خانگی که منجر به جراحت بدنی جدی یا تجاوز نشود، جرم زدایی کرد.

مجلس نمایندگان روسیه (دوما) روسیه روز چهارشنبه، ۲۵ ژانویه با تایید طرحی از خشونت خانگی که منجر به جراحت بدنی جدی یا تجاوز نشود، جرم زدایی کرد.

حامیان این طرح در دوما، خصوصا نمایندگان حزب روسیه متحد، حزب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری، که با ۳۸۵ رای موافق در برابر تنها دو رای مخالف این طرح را تصویب کردند، استدلال می کنند که با این طرح حقوق والدین را در تأدیب و تربیت فرزندان تامین می کنند و مانع دخالت دولت در امور خانواده می شوند.

اولگا باتالینا، از حزب روسیه متحد در دفاع از این طرح این گونه استدلال کرد که اگر دعوا و جدل در «وضعیت احساسی» صورت گرفت و طرفین «قصد صدمه زدن جدی به یکدیگر را نداشتند» در این صورت نیازی نیست که این موضوع به ادارات و دادگاه ها کشیده شود.

آلیونا پوپووا، از فعالان روس اما در برابر مجلس روسیه گفت: «دوما اشتباه مصیبت باری را مرتکب می شود چرا که پیش از این قربانیان به پلیس مراجعه نمی کردند و به آنان توصیه می شد که اگر او تو را می زند به معنای این است که دوستت دارد، یا تو مقصر هستی و یا سر و راز خانواده را به بیرون از خانه نکشان. با تصویب این طرح این قربانیان هستند که گناهکار شناخته شده و سرزنش خواهند شد.»

طرح جرم زدایی از خشونت خانگیِ ضرب بدون جرح که به تصویب دوما رسید، برای این که به صورت قانون درآید باید به تایید مجلس اعلی (شورای فدرال) برسد که صرفا تاییدی تشریفاتی است و پس از آن ولادیمیر پوتین آن را امضاء خواهد کرد.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد هر سال حدود ۱۴ هزار زن در روسیه بدست شوهران و یا بستگان خود کشته می شوند.

مطالب مرتبط