آتش سوزیهای جنوب شیلی هزاران هکتار جنگل را نابود کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش سوزیهای جنوب شیلی هزاران هکتار جنگل را نابود کرد

خبر کوتاه

آتش سوزیها در جنگل های جنوب شیلی ادامه دارد و بیش از ۹۰.۰۰۰ هکتار از جنگل های این منطقه را نابود کرده است. به گفتۀ سازمان آتش نشانی این کشور، آتش نشان های شیلیایی در حال حاضر با تلاش می کنند در بیش از ۳۶ نقطه این آتش سوزیها را خاموش کنند.

دولت شیلی در پی این آتش سوزیها که از روز شنبۀ گذشته آغاز شده و طی چند دهۀ گذشته در این کشور بی سابقه بوده است، وضعیت اضطراری اعلام کرده است.

هزاران نفر از ساکنان این مناطق خانه های خود را ترک کرده اند و بنا به گفتۀ سازمان مقابله با حوادث طبیعی شیلی، به دلیل باد و گرمای زیاد این آتش سوزی ها به سرعت به دیگر مناطق گسترش می یابند.

در نتیجۀ این آتش سوزی مزارع زیادی نیز در منطقۀ والپریسو از بین رفته اند.

همزمان با این آتش سوزی ها در جنوب شیلی، مناطق شمالی این کشور صحنۀ بارش شدید است که طغیان رودخانه و جاری شدن سیل را در پی داشته است.