سقوط هلی کوپتر امدادرسان در ایتالیا شش قربانی گرفت

سقوط هلی کوپتر امدادرسان در ایتالیا شش قربانی گرفت
نگارش از Euronews

تراژدی ریزش مرگبار بهمن در مرکز ایتالیا با یک تراژدی دیگر در همان منطقه همراه شد.

تراژدی ریزش مرگبار بهمن در مرکز ایتالیا با یک تراژدی دیگر در همان منطقه همراه شد. هلی کوپتر امدادرسانی که در حال انجام ماموریت بود سقوط کرد و همه شش سرنشین آن کشته شدند.

جسد شش سرنشین هلی کوپتر پیدا شده است.

به گزارش رسانه های ایتالیا این حادثه در سوی دیگر منطقه کوهستانی رخ داد که هفته گذشته ریزش بهمن بر روی یک هتل جان چند نفر از مهمانان هتل را گرفت.

ماموریت این هلی کوپتر به عملیات جستجوی افراد گرفتارشده در بهمن ارتباطی نداشت بلکه امدادرسانان این هلی کوپتر در حال حرکت به سمت بیمارستانی بودند تا یک اسکی باز را که مجروح شده بود از بیمارستان منتقل کند.

مطالب مرتبط