تجمع دامداران اروپایی مقابل کمیسیون اروپا

تجمع دامداران اروپایی مقابل کمیسیون اروپا
نگارش از Euronews

گروهی از دامداران اروپایی در اعتراض به احتمال کاهش بهای پودر شیر با برپایی تظاهرات در مقابل یکی از ساختمان های شورای اروپا در بروکسل در حرکتی نمادین به این ساختمان پودر شیر…

گروهی از دامداران اروپایی در اعتراض به احتمال کاهش بهای پودر شیر با برپایی تظاهرات در مقابل یکی از ساختمان های شورای اروپا در بروکسل در حرکتی نمادین به این ساختمان پودر شیر پاشیدند.

معترضان می گویند پخش دوباره پودر شیر ذخیره شده در بازار می تواند کاهش بهای آن در اروپا و دیگر کشورها را در پی داشته باشد.

کمیسیون اروپا ماه نوامبر سال گذشته تصمیم گرفت بخشی از پودر شیر ذخیره شده را وارد بازار کند.

به گفته مقام های این کمیسیون تنها حدود ۳۵۵ هزار تن پودر شیر روانه بازار می شود که معادل ۶ درصد از ذخیره کلی است و این میزان هیچ تاثیری در تغییر قیمت ها در بازار ایجاد نخواهد کرد.

مطالب مرتبط