برنامه های بودجه ای دونالد ترامپ از جمله عوامل محرکه اقتصادی آمریکا است

برنامه های بودجه ای دونالد ترامپ از جمله عوامل محرکه اقتصادی آمریکا است
نگارش از Soroush Alavi

پیش بینی های صندوق بین المللی پول نشان می دهد آهنگ رشد جهانی اقتصاد در سال جاری میلادی و پس از آن به خود شتاب خواهد گرفت.

پیش بینی های صندوق بین المللی پول نشان می دهد آهنگ رشد جهانی اقتصاد در سال جاری میلادی و پس از آن به خود شتاب خواهد گرفت. این رشد در سال ۲۰۱۷ به رقم ۳.۴ درصد و در سال پس از آن ۳.۶ درصد خواهد بود.

رشد اقتصادی آمریکا نیز در سال جاری ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به رقم ۲.۵ درصد خواهد رسید.

علیرغم عدم دسترسی به جزییات برنامه های اقتصادی آمریکا، به اعتقاد این نهاد تغییر و تحول در برنامه و سیاستهای بودجه ای ایالات متحده با روی کار آمدن دونالد ترامپ عامل اصلی شتاب گیری آهنگ رشد اقتصادی این کشور خواهد بود.

موریس اوبسفیلد، مدیر بخش تحقیق و مطالعات صندوق بین المللی پول گفت: «در این مرحله جزییات سیاستهای بودجه ای شفاف نیست. همچنین میزان افزایش خرج و هزینه های دولتی و تاثیر آن برروی تقاضا مشخص نیست. اطلاعاتی هم از حجم کسری بودجه دولت فدرال و وضعیت تحول دلار در دست نیست.»

افزایش سرمایه گذاریها در بخش تاسیسات زیربنایی از جمله مهمترین برنامه های اقتصادی دونالد ترامپ است.

ازسوی دیگر صندوق بین المللی پول نسبت به ایجاد محدودیت در مبادلات بازرگانی بین المللی و مهاجرت با روی کار آمدن آقای ترامپ، در نتیجه کاهش درآمدها و پایین آمدن شاخص اعتماد سرمایه گذاران ابراز نگرانی کرده است.

مطالب مرتبط