استوک پیشتاز جام جهانی پرش با اسکی

استوک پیشتاز جام جهانی پرش با اسکی
نگارش از Euronews

کامیل استوک اسکی باز لهستانی موفق شد در خانه و در پیست ویسلای لهستان در دو پرش ۱۲۴ و ۱۳۳ متر بپرد و مقام اول را از آن خود کرد.

کامیل استوک اسکی باز لهستانی موفق شد در خانه و در پیست ویسلای لهستان در دو پرش ۱۲۴ و ۱۳۳ متر بپرد و مقام اول را از آن خود کرد.

به این ترتیب استوک با این پیروزی به صدرجدول رقابتهای جام جهانی پرش با اسکی رفت.

استفان کرافت اسکی باز اتریشی در این روز دوم شد. آندره آس ولینگر اسکی باز آلمانی هم مقام سوم را از آن خود کرد. پروک اسکی باز نابغه اهل اسلوونی که نفر دوم اسکی جام جهانی به مقامی بهتر از پنجمی دست نیافت.

مطالب مرتبط