سرمای بی سابقه در بوداپست

سرمای بی سابقه در بوداپست
نگارش از Euronews

بوداپست پایتخت مجارستان روزهای سردی را تجربه می کند.

بوداپست پایتخت مجارستان روزهای سردی را تجربه می کند. دمای هوا به ۲۸ درجه زیر صفر رسیده است. سرما به حدی است که رودخانه زیبای دانوب هم یخ زده است.

گرمخانه ها زندگی بسیاری از بی خانمانها را نجات داده است. دهها تن از کارتن خوابهای بوداپست با وجود سرمای بی سابقه به این مرکز آمده اند.

مدیر یکی از انجمنهای کمک به افراد بی خانمان می گوید: « سعی می کنیم تا برای بی خانمانها حداقلها را فراهم کنیم تا آنها قربانی سرما نشوند. اما متاسفانه بسیاری از آنها حاضر نیستند به گرمخانه ها ومراکز ما بیایند و قانع کردن آن کار سختی است.»

کارهای زیادی صورت گرفته است تا میزان مرگ و میر بی خانمانها کاهش پیدا کند. مثل ایده جالباسیها مجانی. شما کتهایی را که لازم ندارید آویزان می کنید تا به یک نیازمند برسد.

ایده جالباسی خیر در مجارستان مورد استقبال واقع شده است. صدها جالباسی در سراسر مجارستان مرکز توزیع لباس گرم مجانی برای بی خانمانها شده است.

مطالب مرتبط