اعضای حزب «کوپ» عکس پادشاه اسپانیا را در پارلمان کاتالونیا پاره کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعضای حزب «کوپ» عکس پادشاه اسپانیا را در پارلمان کاتالونیا پاره کردند

خبر کوتاه

هفت نفر از اعضای حزب چپ افراطی «کوپ» منطقه کاتالونیای اسپانیا عکس فلیپه ششم، پادشاه اسپانیا را در پارلمان کاتالونیا و در مقابل دوربین پاره کردند.

این افراد پیش از این اقدام اعلام کردند: اقدامات مادرید علیه جدایی طلبان منطقه کاتالونیا روشن است. در مقابل ما نیز پیام روشنی برای دولت ارسال می کنیم.

پنج فعال سیاسی عضو حزب کوپ یازدهم سپتامبر در جریان یک تظاهرات عکس پادشاه اسپانیا را آتش زدند و بدین ترتیب بازداشت شده و تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.