سازمان ملل: مخالفان مسلح از خروج غیرنظامیان جلوگیری می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سازمان ملل: مخالفان مسلح از خروج غیرنظامیان جلوگیری می کنند

صدها غیرنظامی روز جمعه از شرق شهر حلب سوریه خارج شدند. به گفته دولت سوریه نزدیک به چهار هزار نفر توانسته اند خود را به پناهگاههای موقت برسانند.

همچنین به گفته سازمان ملل متحد نیروهای مسلح مخالف دولت سوریه در حلب از خروج صدها غیر نظامی از شهر جلوگیری می کنند. بسیاری از کسانی که توانسته اند از شهر خارج شوند می گویند که از طرف مخالفان مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.

یکی از این افراد می گوید: «مردم برای غذا، آب و پول مجبور شدند به گروههای ملسح بپیوندند، برای اینکه خودشان را از شر آنها حفظ کنند. آنها با کسانی که بهشان نمی پیوندند بدرفتاری می کنند. غذا و همه چیز را در اختیار دارند و به مردم عادی می فروشند.»

فرد دیگری می گوید: «آنها سعی کردند من را جذب کنند اما قبول نکردم و من را کتک زدند. بارها تلاش کردم فرار کنم و به منطقه تحت کنترل دولت بروم.»

همچنین سازمان ملل اعلام کرده است که صدها نفر از کسانی که خود را به مناطق تحت کنترل دولت رسانده اند ناپدید شده اند. این سازمان از احتمال دستگیری آنها توسط نیروهای دولتی سوریه ابراز نگرانی کرده است.