کندی آهنگ رشد بخش صادرات آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
کندی آهنگ رشد بخش صادرات آلمان

فعالیتهای بخش صادرات آلمان در ماه اکتبر سال جاری نیم درصد رشد داشته که این رقم کمتر از پیش بینی ها بوده است. کارشناسان انتظار داشتند رشد فعالیتهای این بخش ۱ درصد باشد.

با این روند پیش بینی نمی شود بخش تجارت خارجی برترین اقتصاد حوزه پولی یورو نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

از سوی دیگر واردات آلمان در ماه اکتبر رشدی معادل ۱.۳ درصد داشته است. بدین ترتیب تراز تجاری این کشور ۲۰.۵ میلیارد یورو گزارش شده که نسبت به ماه سپتامبر افت دارد.