خیز «فرهنگ آبجوی بلژیک» برای ثبت جهانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خیز «فرهنگ آبجوی بلژیک» برای ثبت جهانی

یونسکو ثبت «فرهنگ آبجوی بلژیک» را در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی بررسی می کند. قرار است به این منظور روز دوشنبه جلسه یونسکو در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی برگزار شود.

تقاضای ثبت توسط اتحادیه آبجوسازان بلژیک ارایه شده است.

رییس اتحادیه می گوید: «آبجوفروشی ها، فرهنگ آبجو را در پیرامون خود ایجاد کرده اند. ما آبجو فروشی های خودمان را داریم، موزه داریم و جشن ها و مناسبت هایی هم در این مورد داریم. ما برای سرو کردن آبجو تشریفات خاصی داریم.»

بر اساس تقاضای اتحادیه آبجوسازان بلژیک، شیوه تخمیر، طرز تهیه، تشریفات نوشیدن و سرو آبجو از جمله مواردی هستند که در زمره«فرهنگ آبجوی بلژیک» قرار می گیرند.

یک شهروند می گوید: «آبجوی بلژیک بخشی از فرهنگ این کشور است. ببینید الان ساعت ۶ و نیم بعدازظهر است و بار تقریبا پر است. همه آبجو می نوشند و وقت می گذرانند. واقعا فکر می کنم جمع شدن دور هم و نوشیدن در بلژیک، بخشی از فرهنگ اینجاست.»

در بلژیک ۲۰۰ تولید کننده عمده آبجو فعال هستند که نزدیک به هزار و پانصد نوع آبجو تولید می کنند. در این کشور همچنین ۳۰ موزه در ارتباط با آبجو وجود دارد.